Zajmujemy się szkoleniami z zakresu wychowania fizycznego.
Nasza oferta skierowana jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz świetlicy.