Lekka atletyka jako podstawa przygotowania ogólnorozwojowego w szkole podstawowej

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu ogólnego przygotowania motorycznego uczniów na podstawie lekkiej atletyki.

Program:

 • zastosowanie drabinek i płotków koordynacyjnych podczas lekcji (w kształtowaniu szybkości, skoczności, koordynacji ruchowej, poprawie techniki biegu);
 • lekkoatletyczne zabawy ruchowe: szybkościowe, skocznościowe, rzutne (omówienie techniki poprawnego wykonywania ruchu, zabawy i ćwiczenia wprowadzające do nauki startu niskiego, skoku w dal
  i konkurencji rzutowych, technika poszczególnych rzutów wielobojowych piłką lekarską);
 • zabawy sztafetowe (omówienie i nauka techniki zmian sztafetowych, zabawy sztafetowe);

 

 • Cena: 120 zł
 • (wystawiamy fakturę dla szkoły lub osoby prywatnej, podczas wysyłania zgłoszenia proszę podać dane
  do faktury)
 • Płatność przelewem na konto przed rozpoczęciem szkolenia, w przypadku wystawienia faktury na szkołę: termin płatności 14 dni po szkoleniu
 • Szkolenie odbywa się przy grupie co najmniej 10 osób
 • Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat
 • Czas trwania: 2 godziny

 


Lekka atletyka podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego realizujących nową podstawę programową
w klasach IV – VI szkoły podstawowej z lekkiej atletyki.

Program:

 • ćwiczenia kształtujące technikę biegu: skip A, skip C (omówienie wpływu ćwiczeń na technikę biegu, nauka poprawnej techniki ruchu, ćwiczenia specjalne z wykorzystaniem drabinki koordynacyjnej);
 • start wysoki, start niski (omówienie techniki poszczególnych startów, ćwiczenia wprowadzające i nauka startów zgodnie z obowiązującymi komendami startowymi);
 • rzut piłką palantową i lekarską (omówienie i nauka techniki rzutu piłką palantową sposobem naturalnym
  z miejsca i biegu, rzut piłką lekarską oburącz znad głowy z miejsca z ustawienia przodem do kierunku rzutu
  i tyłem do kierunku rzutu);
 • skok w dal (omówienie techniki, ćwiczenia wprowadzające i nauka techniki skoku w dal techniką naturalną
  z rozbiegu);

Termin i miejsce: 22 maja 2019 r. (9.00 – 11.00) OSiR Targówek ul. Łabiszyńska 20

 • Cena: 120 zł
 • (wystawiamy fakturę  dla szkoły lub osoby prywatnej, podczas wysyłania zgłoszenia proszę podać dane
  do faktury)
 • Płatność przelewem na konto przed rozpoczęciem szkolenia, w przypadku wystawienia faktury na szkołę: termin płatności 14 dni po szkoleniu
 • Szkolenie odbywa się przy grupie co najmniej 10 osób
 • Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat
 • Czas trwania: 2 godziny

 

Dokumenty: