Dokumenty:

 

Regulamin Letnich „Półkolonii na sportowo”

1. Termin: 29.07. – 9.08.2019r., 8.00 – 16.00

2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25

3. Organizator: Joanna Lach, Paulina Kurowska

4. Uczestnictwo:  uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej (dziewczęta i chłopcy)

5. Cena: 950 zł ; (w przypadku udziału dziecka tylko w jednym tygodniu – cena 500 zł)

6. Zgłoszenia do 31.05.2019r.:

Aby zgłosić dziecko na półkolonie należy pobrać ze strony szkolenia-nauczycieli.pl kartę kwalifikacyjną
i dostarczyć uzupełnioną (osobiście lub podać przez dziecko) do nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Joanny Lach lub Pani Pauliny Kurowskiej. Do 31.05.2019r. należy dokonać wpłatę.

W przypadku rezygnacji zostaje zwrócone 80% kwoty.

W tytule przelewu proszę wpisać:  Półkolonie, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta:  30 2530 0008 2067 1041 4853 0001

7. Kontakt: tel. 660 998 976

polkolonie.educatedperson@gmail.com   

Każdy Uczestnik półkolonii ma prawo do:

 1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii;
 2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie szkoły za wiedzą i zgodą wychowawców;
 3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas półkolonii;
 4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców;
 5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań;

 

Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek:

 1. Przestrzegać warunków niniejszego regulaminu;
 2. Przestrzegać harmonogramu dnia i ściśle stosować się do poleceń wychowawców przestrzegając programu półkolonii, przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku;
 3. Posiadać codziennie strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpety, buty zmienne sportowe, gumka do długich włosów), plecak na prowiant i wodę. W przypadku zaplanowanego wyjścia na basen należy przygotować strój kąpielowy, klapki, ręcznik;
 4. Bezwzględnego podporządkowania się przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szczególności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali gimnastycznej, boisku, podczas wycieczek, zajęć w wodzie, przestrzegania przepisów ppoż.,
 5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę;
 6. Informować wychowawców o złym samopoczuciu i stanie zdrowia uniemożliwiającym udział w zajęciach sportowych;
 7. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców;
 8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu szkoły;
 9. Dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom;
 10. Dbać o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice;
 11. Posiadać Kartę Miejską lub bilet upoważniający do przejazdu Komunikacją Miejską;

 

Ponadto:

 1. Uczestnicy półkolonii ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą;
 2. Zajęcia programowe odbywają się w godz. 8.00-16.00, zbiórka i odbiór dzieci następuje w szkole po zgłoszeniu wychowawcy, proszę przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 8.30 i odbierać od godz. 15.00.
 3. Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć sportowo – rekreacyjnych, wyżywienie: obiad, woda, podwieczorek. ubezpieczenie NNW.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie;
 5. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie bez podania przyczyny;
 6. Ilość miejsc ograniczona;
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii, zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu innych uczestników półkolonii, zaburzających plan pracy i funkcjonowanie półkolonii.