1.Termin:
29.07. – 9.08.2019r., 8.00 – 16.00
2. Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25
3. Organizator:
Joanna Lach, Paulina Kurowska
4. Uczestnictwo:
Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej (dziewczęta i chłopcy)
5. Cena:
950 zł ; (w przypadku udziału dziecka tylko w jednym tygodniu – cena 500 zł)
6. Zgłoszenia:
Aby zgłosić dziecko na półkolonie należy pobrać ze strony szkolenia-nauczycieli.pl kartę kwalifikacyjną i dostarczyć uzupełnioną (osobiście lub podać przez dziecko) do nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Joanny Lach lub Pani Pauliny Kurowskiej. Po zaakceptowaniu zgłoszenia w ciągu 3 dni (a najpóźniej do 30.04.2019r.) należy wpłacić połowę ceny (można całą sumę). Do 31.05.2019r. należy wpłacić pozostałą część kwoty.
W przypadku rezygnacji do 31.05.2019r. zostaje zwrócone 20% wpłaty, po tym terminie organizator nie zwraca poniesionych kosztów.
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszczało w zeszłym roku szkolnym.
Nr konta:
30 2530 0008 2067 1041 4853 0001
7. Kontakt:
polkolonie.educatedperson@gmail.com
660 – 998 – 976
Każdy Uczestnik półkolonii ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu półkolonii;
2. Korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie szkoły za wiedzą i zgodą wychowawców;
3. Uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach, imprezach organizowanych podczas półkolonii;
4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony wychowawców;
5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań;
Każdy Uczestnik półkolonii ma obowiązek:
1. Przestrzegać warunków niniejszego regulaminu;
2. Przestrzegać harmonogramu dnia i ściśle stosować się do poleceń wychowawców przestrzegając programu półkolonii, przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku;
3. Posiadać codziennie strój sportowy (koszulka, spodenki, skarpety, buty zmienne sportowe, gumka do długich włosów), plecak na prowiant i wodę. W przypadku zaplanowanego wyjścia na basen należy przygotować strój kąpielowy, klapki, ręcznik;
4. Bezwzględnego podporządkowania się przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć, w szczególności zajęć: sportowych, rekreacyjnych na sali gimnastycznej, boisku, podczas wycieczek, zajęć w wodzie, przestrzegania przepisów ppoż.,
5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast poinformować o tym wychowawcę;
6. Informować wychowawców o złym samopoczuciu i stanie zdrowia uniemożliwiającym udział w zajęciach sportowych;
7. We wszystkich spornych sprawach zwracać się do wychowawców;
8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu szkoły;
9. Dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnionych uczestnikom;
10. Dbać o wyposażenie i sprzęt. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice;
11. Posiadać Kartę Miejską lub bilet upoważniający do przejazdu Komunikacją Miejską;
Ponadto:
1. Uczestnicy półkolonii ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które mają ze sobą;
2. Zajęcia programowe odbywają się w godz. 8.00-16.00, zbiórka i odbiór dzieci następuje w szkole po zgłoszeniu wychowawcy, proszę przyprowadzać dzieci najpóźniej do godz. 8.30 i odbierać od godz. 15.00.
3. Organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, bogaty program zajęć sportowo – rekreacyjnych, wyżywienie: obiad, woda, podwieczorek. ubezpieczenie NNW.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie;
5. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie bez podania przyczyny;
6. Ilość miejsc ograniczona;
7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad regulaminu półkolonii, zachowań niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu innych uczestników półkolonii, zaburzających plan pracy i funkcjonowanie półkolonii.