Jak aktywnie spędzać czas w świetlicy szkolnej

Gry i zabawy aktywizujące uczniów podczas zajęć w świetlicy szkolnej

  • Wszystkie szkolenia odbywają się w formie warsztatowej
  • Szkolenie odbywa się przy grupie co najmniej 10 osób
  • Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat i materiały szkoleniowe
  • Czas trwania: 1,5 godziny
  • Cena: 120 zł/osobę (wystawiamy fakturę)

Organizujemy również szkolenia wyjazdowe dla Rad Pedagogicznych
(cena ustalana indywidualnie w zależności od liczby uczestników).

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w swojej szkole – skontaktuj się z nami!

 

Dokumenty: